Platinum partners

British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose i obrazovanje iz Velike Britanije. Svoje aktivnosti u oblastima umetnosti i kulture, engleskog jezika, obrazovanja i civilnog društva sprovodimo u preko sto zemalja. Svake godine sarađujemo sa hiljadama učenika, nastavnika, donosioca odluka, istraživača, zaposlenih u kreativnim industrijama i preduzetnika u Srbiji.

Za više informacija, molimo Vas da posetite: britishcouncil.rs

Gold partners

Silver partners